Wedstrijd afgelast of gestaakt: hoe nu verder?

Wedstrijd afgelast of gestaakt: hoe nu verder?

Wanneer een wedstrijd uitgesteld of, voor aanvang, afgelast wordt en niet binnen twee dagen ingehaald, worden de quoteringen van de betreffende wedstrijd op 1,00 gezet. Wanneer een wedstrijd wordt gestaakt, nadat deze is begonnen, en niet binnen 2 dagen reglementair wordt uitgespeeld, worden de quoteringen van alle wedopties op 1,00 gezet tenzij het resultaat van één of meerdere wedopties op het moment van staken al bereikt is.

Bijvoorbeeld wanneer de wedstrijd wordt gestaakt bij een stand van 2-1 is de optie Over 2,5 al bereikt en kan niet meer wijzigen, ook al zou de wedstrijd reglementair uitgespeeld zijn. Ditzelfde zou zich onder andere kunnen voordoen bij de volgende wedopties: Goal/No Goal, Aantal doelpunten, Eerste doelpunt. Ook Half-Time voorspellingen zijn geldig indien de eerste helft uitgespeeld is voor het staken van de wedstrijd.

Als een uitgestelde, afgelaste of gestaakte wedstrijd onderdeel is van het TOTO-13 programma en niet binnen twee dagen van de aangegeven spelperiode (uit)gespeeld wordt, zal er een vervangende uitslag gelden. De vervangende uitslag voor TOTO-13 komt als volgt tot stand: de quoteringen van andere aanbieders worden gebruikt om een gemiddelde quotering te bepalen en dit gemiddelde staat voor een bepaalde krachtsverhoudingen (in percentages).

Aan de hand van deze krachtsverhoudingen worden de prognoses vastgesteld welke gepubliceerd worden op NOS teletekstpagina 562. Door de notaris wordt door het lot, op basis van de prognoses, de vervangende uitslagen voorafgaand aan de sluiting van het TOTO-13 programma vastgesteld.

Na sluiting van het TOTO-13 programma worden deze vervangende uitslagen door de notaris vrijgegeven aan Nederlandse Loterij.