KSA Logo
14:29
Welke sporten en competities biedt TOTO Sport aan?

Een vergunninghouder voor het aanbieden van sportweddenschappen heeft de verplichting om voorafgaand aan de door de vergunninghouder georganiseerde weddenschappen in ieder geval de betrokken wedstrijdorganisator en de betrokken sportorganisatie te informeren over de aard van deze weddenschappen. Deze informatie kan door de desbetreffende wedstrijdorganisatoren en sportbonden gebruikt worden in de strijd tegen matchfixing door risico’s hierop vast te stellen.

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle sporten en competities waarvoor TOTO Online B.V. sportweddenschappen aanbiedt. Voor een overzicht van op welke elementen van een sportwedstrijd sportweddenschappen worden aangeboden, verwijzen wij naar de bijlage “Nadere regels per sport” bij het Deelnemersreglement TOTO. Beide overzichten zullen periodiek geüpdatet worden naar gelang er veranderingen zijn in het aanbod van sportweddenschappen.

Verder neemt TOTO Online B.V. contact op met de relevante wedstrijdorganisatoren en sportbonden als er sprake is van ongebruikelijke en verdachte gokpatronen die kunnen duiden op mogelijke matchfixing, voor zover dit is toegestaan.

Heeft u namens een wedstrijdorganisator of sportbond een vraag naar aanleiding van het aanbod van TOTO Online B.V.? Neem dan telefonisch contact met ons op via 070 - 550 08 05 of e-mail naar [email protected].

A license holder for offering online remote gambling on the Dutch market has the obligation to inform the relevant sport organizations about the nature of the betting opportunities offered if their matches are part of the offer. This information can be used by the sport organizations & associations in the fight against match fixing by determining the risks involved.

On this page sport organizations can find an overview of all sports and competitions that are part of the offer of TOTO Online B.V. For a more detailed overview of the specific elements of a sporting match that is offered, we refer to the appendix “Nadere Regels per Sport” of the Deelnemersreglement TOTO. Both overviews will be updated periodically if there are changes in the offer of TOTO Online B.V.

Within the legal boundaries, TOTO Online B.V. will inform a sport organization in case of suspicious betting patterns on one of their matches.

If there are any further inquiries, please contact us through phone number +31 70 550 08 05 or e-mail us at [email protected].