KSA Logo
16:18
Beleid van TOTO om eerlijk spel te garanderen en criminaliteit te voorkomen

1 oktober 2021

Alle spelers van TOTO Sport en TOTO Casino moeten erop kunnen vertrouwen dat het spel eerlijk verloopt en betrouwbaar is, en dat speelwinst ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Daarom hanteert TOTO een beleid om kansspel gerelateerde criminaliteit te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan matchfixing of witwassen, maar ook aan fraude bij het organiseren van het kansspel.

TOTO heeft de volgende maatregelen genomen om de eerlijkheid van het spel te garanderen en criminaliteit te voorkomen. Hierbij gaat het om de eerlijkheid van de organisatie van TOTO zelf, de leveranciers, maar ook om de eerlijkheid van de spelers die meedoen.

Eerlijkheid van TOTO
 1. Alle systemen van TOTO worden gekeurd door een onafhankelijke keuringsinstelling om ervoor te zorgen dat de spellen eerlijk verlopen en betalingen en andere transacties correct verlopen. Ook alle casinospellen zijn gecertificeerd door een onafhankelijke keuringsinstelling. De willekeurigheid van de toevalsgeneratoren die achter de spellen zitten is daarmee gegarandeerd.

 2. TOTO neemt maatregelen om informatie in en buiten de systemen te waarborgen en beveiligen. Hierdoor is de informatie van spelers beschermd en kan niet zomaar kwijtraken of door onbevoegden worden gezien. TOTO is gecertificeerd tegen de standaard op het gebied van informatiebeveiliging: ISO 27001 en tegen de aanvullende World Lottery Association Security Control Standard (WLA SCS).

 3. Medewerkers die werken voor TOTO worden voor aanvang van de werkzaamheden gescreend op eerlijkheid en er wordt beoordeeld of er geen sprake is van belangenverstrengeling.

 4. Medewerkers die betrokken zijn bij de organisatie van TOTO mogen zelf niet spelen. Binnen strikte voorwaarden kunnen een aantal medewerkers wel testen uitvoeren om te controleren of de systemen naar behoren werken.

 5. Medewerkers van TOTO krijgen bij indiensttreding een opleiding zodat ze voldoende kennis hebben om de werkzaamheden te verrichten. Ook later krijgen zij ruime mogelijkheid om zich te scholen.

 6. Medewerkers hebben alleen toegang tot informatie die ze nodig hebben voor hun werkzaamheden.

 7. Medewerkers kunnen misstanden bij TOTO melden bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

 8. TOTO heeft diverse maatregelen genomen om diefstal of fraude te voorkomen. Er is toezicht en er zijn procedures om dit te voorkomen.

 9. Ter voorkoming van manipulatie van sportweddenschappen en ter bescherming van de integriteit van de sport biedt TOTO geen (specifieke soorten) weddenschappen aan op gebeurtenissen waarbij een onaanvaardbaar risico op matchfixing bestaat. Ook worden signalen van matchfixing gemeld bij de bevoegde instanties.

 10. Om oneerlijke deelname te ontdekken wordt het spelersgedrag door TOTO voortdurend gemonitord. In het geval van onregelmatigheden worden er direct maatregelen genomen.

 11. TOTO laat het betalen met anonieme of onbetrouwbare betaalmiddelen niet toe.

 12. TOTO heeft afspraken gemaakt met een bank waardoor alle speeltegoeden van spelers zeker zijn gesteld op het moment dat TOTO in financiële problemen zou komen.

Eerlijkheid van de Klant
 1. Spelers mogen geen valse identiteit gebruiken bij het registreren en spelen. Daarom wordt de identiteit van de speler gecontroleerd bij registratie. Dit is ook een vereiste uit de anti-witwasregelgeving.

 2. Spelers mogen niet het account van een ander gebruiken. Daarom wordt het speelgedrag van alle spelers door TOTO gemonitord.

 3. Spelers mogen 1 account aanhouden. Door een strikt registratieproces en het monitoren van speelgedrag kan TOTO nagaan of deze regel wordt nageleefd.

 4. TOTO kijkt of er ingelogd wordt vanuit geografische locaties buiten Nederland. Het kan zijn dat er vanuit bepaalde geografische locaties niet ingelogd mag worden.

 5. Spelers mogen geen misbruik maken van promoties door zich bijvoorbeeld meerdere keren voor een bonus aan te melden. Daarom zijn er voorwaarden verbonden aan promoties die bij de promotie zijn vermeld. TOTO monitort of deze voorwaarden worden nageleefd.

 6. Spelers mogen niet samenspannen als ze deelnemen aan de casinospelen of ongeoorloofd tegen zichzelf spelen. Daarom wordt het speelgedrag bij deelname aan casinospelen gemonitord.

 7. Er mag alleen gespeeld worden vanaf de eigen bankrekening. TOTO kan daarom controleren of de betaalmiddelen die de speler gebruikt op zijn naam staan.

 8. Er mag niet gespeeld worden met gestolen geld bijvoorbeeld door creditcard fraude. Ook mag er niet gespeeld worden met geld van een ander, ook niet als de ander daarmee instemt.

 9. Sporters of andere bij de sport betrokken personen zoals scheidsrechters mogen geen weddenschap plaatsen op een wedstrijd of competitie waarbij ze betrokken zijn.

 10. Om witwassen te voorkomen moeten spelers het geld op de speelrekening gebruiken om te spelen.

In gevallen waarin de TOTO identificeert dat de spelers zich niet aan de regels houdt wordt de speler geïnformeerd en kan TOTO maatregelen nemen, zoals het blokkeren van het account.

Eerlijkheid van leveranciers van TOTO
 1. Met alle leveranciers sluit TOTO een contract af, waarbij zij moeten verklaren aan de wet- en regelgeving te zullen voldoen.

 2. Leveranciers van TOTO worden onderzocht op hun betrouwbaarheid voordat het contract wordt afgesloten.

 3. Periodiek wordt geëvalueerd of de contractvoorwaarden goed worden nageleefd. Ook kan TOTO een onderzoek laten uitvoeren bij een leverancier of alles goed verloopt.

 4. TOTO garandeert dat alle financiële betalingen worden verricht door betaaldienstverleners, die een vergunning hebben gekregen van De Nederlandsche Bank of een vergelijkbare organisatie binnen de EU.