KSA Logo
16:09

Een verantwoord aanbod

Ons beleid

Om onze spelers te beschermen tegen risico’s van online kansspelen hebben we een preventiebeleid opgesteld. Hierin vind je meer informatie over al onze maatregelen voor een veilig en verantwoord aanbod.

Controle bij registratie

Nieuwe TOTO-spelers moeten tijdens het registratieproces een aantal stappen doorlopen zodat we zeker zijn van iemands identiteit. Dit is wettelijk bepaald en nodig om spelers goed te kunnen beschermen. Tijdens de registratie wordt – naast persoonsgegevens - het volgende gevraagd:

  • je Burger Service Nummer (BSN, wordt eenmalig gebruikt voor een controle, deze slaan we niet op!)
  • het uploaden van een geldig identiteitsbewijs
  • een iDIN gegevenscheck via je bank (er wordt geen geld afgeschreven!)
Keuze in aanbod sportweddenschappen

We willen Nederland gezonder en gelukkiger maken. We investeren jaarlijks miljoenen in de Nederlandse sport en in 18 andere goede doelen op het gebied van gezondheid en beweging. We zijn er dus voor en door de sport. Dat betekent ook dat wij het belangrijk vinden om de integriteit en betrouwbaarheid van de sport te bewaken.

Bij onze keuze om bepaalde wedstrijden en competities wel of niet aan te bieden, letten we op veel verschillende aspecten om een gegronde afweging te maken of dit verantwoord is vanuit het oogpunt van integriteit en betrouwbaarheid van de betreffende sport of sporter(s). Enkele aspecten daarvan zijn:

  • is de sport financieel gezond?
  • zijn er beïnvloedbare wedopties?
  • kunnen we beïnvloedbare wedopties uitsluiten?

Op basis van deze en vele andere indicatoren maken we een afweging of het verantwoord is om een bepaalde sportweddenschap aan te bieden.

Hoewel we begrijpen dat het soms teleurstellend is dat we een bepaalde weddenschap of wedstrijd niet aanbieden, staat de integriteit en de betrouwbaarheid van de sport bij ons bovenaan.

De inleg op de door ons aangeboden sportwedden wordt voortdurend gemonitord; wanneer we hier onregelmatigheden in constateren, nemen we maatregelen en melden we dit bij betrokken instanties en organiserende sportbonden.

Vertegenwoordiger verslavingspreventie

Nederlandse Loterij heeft Willemijn Vorderman aangewezen als vertegenwoordiger verslavingspreventie ten behoeve van het aanbod van kansspelen op afstand door Toto Online B.V. Zij is door het bestuur van Nederlandse Loterij gevolmachtigd tot het uitoefenen van deze rol en de daarbij behorende bevoegdheden zijn hiertoe aan haar toegekend.

Willemijn Vorderman is over dit onderwerp bereikbaar voor de Kansspelautoriteit en andere in Nederland werkzame organisaties op het gebied van kansspelverslaving via [email protected].

Daarnaast kunnen onderzoeksinstellingen die aan Nederlandse Loterij een verzoek tot verstrekking van gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar kansspelverslaving willen doen, dit e-mailadres gebruiken om hun verzoek in te dienen.

Let op: dit e-mailadres is alleen ten behoeve van bovengenoemde organisaties en instellingen. Berichten die hier niet aan voldoen worden niet in behandeling genomen en dus ook niet beantwoord. Consumenten kunnen hier terecht met vragen en opmerkingen.