KSA Logo
16:06

Ombudsman

De Ombudsman onderzoekt, evalueert en beoordeelt klachten en vragen over de activiteiten van TOTO, waarbij je er niet bent uitgekomen met de klantenservice van TOTO.

Wie is de Ombudsman?

Nederlandse Loterij heeft een eigen ombudsman die alleen klachten met betrekking tot kansspelen van Nederlandse loterij in behandeling neemt.

Liesbeth van der Zanden is de Ombudsman van Nederlandse Loterij. Zij onderzoekt, evalueert en beoordeelt, of Nederlandse Loterij jouw klacht volgens de gestelde normen heeft afgehandeld.

De Ombudsman rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Commissarissen, die toezicht houdt op het Bestuur van Nederlandse Loterij en op de algemene gang van zaken.

Wat doet de Ombudsman voor jou?

De Ombudsman onderzoekt, evalueert en beoordeelt klachten en vragen over de activiteiten van Nederlandse Loterij, waarbij je er niet bent uitgekomen met de klantenservice.

De Ombudsman laat je binnen twee weken weten of je klacht in behandeling wordt genomen. Als dat zo is, ontvang je uiterlijk binnen zes weken na het indienen van je klacht een inhoudelijke reactie.

WELKE VOORWAARDEN ZIJN VERBONDEN AAN HET INDIENEN VAN EEN KLACHT BIJ DE OMBUDSMAN?

Voordat je een klacht indient bij de Ombudsman:

  • Heb je je klacht al schriftelijk ingediend bij klantenservice van Nederlandse Loterij en hierop een schriftelijk antwoord van hen ontvangen?
  • Gaat je klacht over iets dat maximaal 12 maanden geleden is gebeurd?
  • Is je klacht gemotiveerd en staat je naam, adres en woonplaats vermeld?

Als je alle drie deze vragen met 'ja' kunt beantwoorden, kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Let op: als je klacht niet aan deze voorwaarden voldoet neemt de Ombudsman je klacht niet in behandeling.

Wij vinden het belangrijk dat wij jou kunnen bereiken om de behandeling van je klacht voorspoedig te laten verlopen. Het helpt ons als je je telefoonnummer vermeldt in je e-mail. Hierdoor kunnen we je, naast e-mail of per post, sneller en makkelijker bereiken in het geval van het opvragen van nadere gegevens of het geven van een toelichting op de behandeling van je klacht.

Inwerktreding

Deze klachtenprocedure treedt in werking op 1 augustus 2022. De klachtenprocedure kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. De nieuwe versie zal op de website worden gepubliceerd.